Instalaciones en Japón

TreeSystem suministros de estructuras para campos montado instalaciones fotovoltaicas según JIS C 8955:2011 e JIS H 8641:2007.

2,59 MW, Hegono, Kagoshima


2 MW, Nichinan, Miyazaki


322 kw, Kagabasawa, Miyagi

300 kw, Miki City, Hyogo

100 kw, Minami Awaji, Hyogo

82,2 kw, Miho, Ibaraki


79,5 kw, Misaki City, Osaka


52 kw, Miki City, Hyogo


 

10 kw, Amagasaki, Hyogo

Pv kits for water pumping, Amagasaki, Hyogo


 

 

XPLAY Agenzia Web